Shayana Shop

Gezondheid Disclaimer

Shayanashop.com zal nooit medisch advies of wetenschappelijke claims geven.

Alle inhoud op Shayanashop.com, inclusief klantbeoordelingen, foto's, beschrijvingen, instructies, waarschuwingen, marketing, promotiemateriaal, mailing en andere uitingen zijn uitsluitend voor entertainment en commerciële doeleinden.

Wanneer Shayanashop.com (links naar) bronnen bevat over vele medische, paramedische, sjamanistische, therapeutische en andere onderwerpen, wordt er geen garantie, claim of suggestie gemaakt dat enige informatie accuraat, wetenschappelijk of bewezen waar is.

Shayanashop.com geeft geen garantie dat enige verklaring die is opgenomen of geciteerd in klantbeoordelingen, foto's, beschrijvingen, instructies, waarschuwingen, marketing-, promotiemateriaal, mailing en/of andere uitingen, die raken aan zaken van gezondheid, welzijn of geestelijke gezondheid waarheidsgetrouw, correct, accuraat, van toepassing op uw situatie of up-to-date zijn.

Alle (para)medische of therapeutische informatie, beschikbaar op shayanashop.nl is, op zijn best, een generieke verklaring en kan het advies van een bevoegde professional (zoals een gekwalificeerde arts, verpleegkundige, apotheker, therapeut, of counselor) niet vervangen. Shayanashop.com is geen arts, noch heeft zij medische en farmaceutische professionals in dienst of neemt zij deze in dienst.

Shayanashop.com is niet verantwoordelijk voor links naar educatieve, wetenschappelijke of informatieve externe websites. Shayanashop.com neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor claims gemaakt door een externe website, marketing campagne, banner, advertentie, affiliate pagina of white label.

Geen van de individuele medewerkers, leveranciers, recensenten, wederverkopers, ontwikkelaars, sponsors en exploitanten van Shayanashop.com kan aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten of gevolgen van een poging tot gebruik of aanname van de informatie die op of via shayanashop.com wordt gepresenteerd.

Niets van wat op of via Shayanashop.com wordt geuit, mag worden opgevat als een poging om medisch advies te geven of een medische mening of diagnose te stellen.

Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan een gekwalificeerde professional. Negeer, stel het verkrijgen of negeren van professioneel medisch advies nooit uit vanwege informatie die op Shayanashop.com staat. Als u denkt dat u een medisch noodgeval heeft, bel dan onmiddellijk een dokter of de hulpdiensten.

De meningen en standpunten die op, over of via Shayanaship.com worden geuit, zijn niet gerelateerd aan die van enige academische, ziekenhuis-, gezondheidspraktijk-, therapeutische of andere instelling. Het vertrouwen op enige informatie geuit door, over of via Shayanashop.com is uitsluitend en alleen op eigen risico.

🔥TOP 7🔥