Shayana Shop

E N E R G I E

Rapeh, ook wel bekend als rapé of sjamanistische snuiftabak, is een heilig medicijn dat al duizenden jaren door stammen in het Amazonegebied wordt gebruikt. Het wordt door de inheemse bevolking op meerdere niveaus als therapeutisch beschouwd, omdat het zou helpen om je energiekanalen te openen en op elkaar af te stemmen, terwijl het je verbinding met Moeder Aarde zou versterken. Rapé staat er ook om bekend dat het helpt om gifstoffen in het lichaam vrij te maken, het geluid van de geest tot rust te brengen en je verbinding met de geest te versterken.

🔥TOP 7🔥